Përmbledhje e projektit

Mikrokredencialet e bazuara në MOOC për zhvillimin profesional të mësuesve (CRED4TEACH)

PSE CRED4TEACH?

Projekti CRED4TEACH i përgjigjet nevojave të institucioneve të arsimit të lartë dhe vendimmarrësve arsimorë në vendet e synuara Shqipëri, Mal i Zi dhe Ukrainë, drejt ofrimit të dispozitave të trajnimit me cilësi të lartë, gjithëpërfshirëse, dhe fleksibële, bazuar në kompetenca për mësuesit në arsimin parauniversitar. Synimi i projektit është krijimi i programeve të shkurtra të trajnimit të bazuara në MOOC, të ashtuquajturat Mikrokredenciale, për të rritur mundësitë për zhvillimin profesional të mësuesve në vendet e synuara.

OBJEKTIVAT E PROJEKTIT “CRED4TEACH”

 • Të rrisë aftësitë e stafit akademik të arsimit të lartë për zhvillimin dhe shpërndarjen e mikrokredencialeve të bazuara në MOOC[1];
 • Të zhvillojë dhe të hartojë korniza kombëtare dhe institucionale për dorëzimin, prezantimin dhe njohjen e mikrokredencialeve,
 • Të krijojë, të realizojë dhe të validoj 11 mikrokredenciale të bazuara në MOOC,
 • Të inkurajojë zbatimin më të gjerë të Mikrokredencialeve për zhvillimin profesional të mësuesve dhe grupeve të tjera të synuara.

REZULTATET E PRITSHME CRED4TEACH

 • 46 anëtarë të stafit administrativ të universiteteve nga Shqipëria, Mali i Zi dhe Ukraina të kualifikuar si projektues të mikrokredencialeve dhe MOOC;
 • 11 Mikrokredenciale të bazuara në MOOC, secila ndërmjet 4-6 ECTS, të dorëzuara për të paktën 220 mësues pilot nga Shqipëria, Mali i Zi dhe Ukraina;
 • 3 korniza kombëtare dhe 8 institucionale për sigurimin dhe njohjen e Mikrokredencialeve për mësuesit;
 • 3 plane kombëtare për miratimin e mikrokredencialeve.

PARTNERITETI CRED4TEACH

Partneriteti CRED4TEACH përfshin 15 institucione nga 7 vende – Shqipëria, Estonia, Gjermania, Mali i Zi, Portugalia, Turqia dhe Ukraina:

 • Kolegji i Mesëm Teknik (Bielefeld, Gjermani)
 • Universiteti Aberta ( Lisboa , Portugali)
 • Universiteti i Talinit (Tallinn, Estoni)
 • Universiteti Anadolu (Eskisehir, Turqi )
 • Akademia e Pedagogjisë Inxhinierike e Ukrainës ( Kharkov , Ukrainë)
 • Universiteti Shtetëror Teknologjik Cherkasy (Cherkasy, Ukrainë)
 • Bogdan Khmelnitsky Melitopol ( Melitopol , Ukrainë)
 • Universiteti Shtetëror Pedagogjik Drohobych Ivan Franko ( Drohobych , Ukrainë)
 • Agjencia Kombëtare e Kualifikimeve ( Kiev, Ukrainë )
 • Universitetit i Vlorës (Vlorë, Shqipëri)
 • Universeti i Shkodrës Luigj Gurakuqi ( Shkodër , Shqipëri)
 • Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar (Tiranë, Shqipëri)
 • Institucioni Privat Universiteti Mesdhetar i Podgoricës (Podgoricë, Mali i Zi)
 • Institucioni Publik Universiteti i Malit të Zi Podgoricë ( Podgoricë , Mali i Zi)
 • Agjencia e Kontrollit dhe Sigurimit të Cilësisë së Arsimit të Lartë (Podgoricë, Mali i Zi).

KOORDINATOR CRED4TEACH

Fachhochschule des Mittelstands (Bielefeld, Gjermani)

Kohëzgjatja e projektit CRED4TEACH: 1 qershor 2023 – 31 maj 2026 (36 muaj)

Granti i dhënë: 700 193,00 EUR

Programi financues: Ngritja e Kapaciteteve për Arsimin e Lartë, Bashkimi Evropian

Financuar nga Bashkimi Evropian. Pikëpamjet dhe opinionet e shprehura paraqesin vetëm ato të autorëve dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht ato të Bashkimit Evropian ose të Agjencisë Ekzekutive Evropiane të Arsimit dhe Kulturës (EACEA). As Bashkimi Evropian dhe as Agjencia Ekzekutive Evropiane e Arsimit dhe Kulturës (EACEA) nuk mund të mbajnë përgjegjësi për to.