Proje özeti

Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi için MOOC Tabanlı Mikro-krediler (CRED4TEACH)

NEDEN CRED4TEACH?

CRED4TEACH projesi, farklı eğitim kurumlarında hizmet veren öğretmenlere kaliteli, kapsayıcı, esnek ve yetkinlik temelli eğitim imkanı sağlamayı hedefleyen Arnavutluk, Karadağ ve Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarının ve karar vericilerinin ihtiyaçlarını karşılama amacı taşımaktadır. Proje, hedef ülkelerdeki öğretmenlerin mesleki gelişim fırsatlarını artırmak için mikro-kredilendirme olarak adlandırılan KaÇED (MOOC) tabanlı kısa eğitim programlarının oluşturulmasını ve sunulmasını önermektedir. 

CRED4TEACH HEDEFLERİ

 • KaÇED tabanlı mikro-kredilendirme uygulamasının geliştirilmesi ve sunulması için mevcut insan kaynağının yeterliklerini artırmak;
 • Mikro-kredilendirme uygulamalarının sunulması, düzenlenmesi ve tanınmasına yönelik ulusal ve kurumsal çerçeveler geliştirmek, tanıtmak;
 • KaÇED tabanlı 11 mikro-kredilendirme uygulaması (kısa program) oluşturmak, sunmak ve geçerliğini test etmek;
 • Öğretmenlerin ve diğer hedef grupların mesleki gelişimi için mikro-kredi uygulamalarının daha geniş çapta benimsenmesini teşvik etmek.

CRED4TEACH SONUÇLARI

 • Arnavutluk, Karadağ ve Ukrayna’dan 46 akademik ve idari çalışanın mikro-kredilendirme ve KaÇED tasarımı konusunda yeterlikler kazanmalarının sağlanması;
 • İlgili ülkelerden en az 220 pilot öğretmene her biri 4-6 AKTS değerinde 11 KaÇED tabanlı mikro-kredilendirme uygulamasının sunulması;
 • Öğretmenlere mikro-kredi vermeye yönelik 3 ulusal ve 8 kurumsal çerçevenin geliştirilmesi;
 • Mikro-kredilendirme uygulamalarının benimsenmesine yönelik 3 ulusal planın oluşturulması.

CRED4TEACH ORTAKLARI

CRED4TEACH ortaklığı Arnavutluk, Estonya, Almanya, Karadağ, Portekiz, Türkiye ve Ukrayna olmak üzere 7 ülkeden 15 kurumu kapsamaktadır:

 • Fachhochschule des Mittelstands (Bielefeld, Almanya)
 • Universidade Aberta (Lisboa, Portekiz)
 • Tallinn University (Tallinn, Estonya)
 • Anadolu University (Eskisehir, Türkiye)
 • Ukrainian Engineering Pedagogics Academy (Kharkiv, Ukranya)
 • Cherkasy State Technological University (Cherkasy, Ukranya)
 • Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University (Melitopol, Ukranya)
 • Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University (Drohobych, Ukranya)
 • National Qualifications Agency (Kyiv, Ukranya)
 • Universitetit te Vlores (Vlore, Arnavutluk)
 • Universeti Shkodres Luigj Gurakuqi (Shkodre, Arnavutluk)
 • Agjencia e Sigurimit te Cilesise se Arsimit Parauniversitar (Tirana, Arnavutluk)
 • Univerzitet Mediteran Podgorica Privatna Ustanova (Podgorica, Karadağ)
 • Javna Ustanova Univerzitet Crne Gore Podgorica (Podgorica, Karadağ)
 • Agencija Za Kontrolu I Obezbjedenje kvaliteta Visokog Obrazovanja (Podgorica, Karadağ).

CRED4TEACH KOORDİNATÖRÜ

Fachhochschule des Mittelstands (Bielefeld, Almanya)

 

CRED4TEACH Takvimi: 1 Haziran 2023 – 31 Mayıs 2026 (36 ay)

Bütçesi: 700.193,00 AVRO

Program: Yükseköğretimde Kapasite Geliştirme, Avrupa Birliği

 

Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir. Burada yer alan görüş ve düşünceler sadece yazarlara aittir; Avrupa Birliği ya da Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansının (EACEA) görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Ne Avrupa Birliği ne de Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) bunlardan sorumlu tutulamaz.