Projekti kokkuvõte

MOOC-põhised mikrokraadid õpetajate professionaalse arengu toetamiseks (CRED4TEACH)

MIKS CRED4TEACH?

CRED4TEACH projekti eesmärk on pakkuda kvaliteetset, paindlikku, kaasavat, paindlikku ja pädevuspõhist koolitust erinevate haridussektorite õpetajatele, et vastata sihtriikide – Albaania, Montenegro ja Ukraina – kõrgharidusasutuste ja haridusalaste otsustajate vajadustele. Projekti tulemusena luuakse MOOC-põhised lühikoolitusprogrammid, nn mikrokraadid, et parandada sihtriikide õpetajate erialase arengu võimalusi.

CRED4TEACH-i EESMÄRGID

 • Suurendada personali oskusi MOOC-põhiste mikrokraadide arendamiseks ja pakkumiseks.
 • Töötada välja ja tutvustada riiklikke ja institutsionaalseid raamistikke mikrokraadide pakkumiseks, väljaandmiseks ja tunnustamiseks.
 • Luua, pakkuda ja valideerida 11 MOOC-põhist mikrokraadi.
 • Soodustada mikrokraadide laiemat kasutuselevõttu õpetajate ja muude sihtrühmade professionaalseks arenguks.

CRED4TEACH-i TULEMUSED

 • 46 Albaania, Montenegro ja Ukraina akadeemilise ja administratiivse personali liiget on koolitatud mikrokraadide ja MOOCide kujundajateks;
 • 11 MOOC-põhist mikrokraadi, millest igaüks on vahemikus 4-6 EAP-d, mis on pakutud vähemalt 220 pilootõpetajale Albaaniast, Montenegrost ja Ukrainast;
 • 3 riiklikku ja 8 institutsionaalset raamistikku õpetajatele mikrokraadide andmiseks ja tunnustamiseks;
 • 3 riiklikku kava mikrokraadide kohandamiseks.

CRED4TEACH-i PARTNERID

CRED4TEACH-i partnerlus hõlmab 15 asutust seitsmest riigist – Albaaniast, Eestist, Saksamaalt, Montenegrost, Portugalist, Türgist ja Ukrainast:

 • Bielefieldi Rakenduskõrgkool (Bielefeld, Saksamaa)
 • Aberta Ülikool (Lissabon, Portugal)
 • Tallinna Ülikool (Tallinn, Eesti)
 • Anadolu Ülikool (Eskisehir, Türgi)
 • Ukraina Inseneripedagoogika Akadeemia (Harkov, Ukraina)
 • Cherkasy State Technological University (Tšerkassõ, Ukraina)
 • Bogdan Hmelnitski Melitopoli Riiklik Pedagoogikaülikool (Melitopol, Ukraina)
 • Drohobitši Ivan Franko Riiklik Pedagoogikaülikool (Drohobitš, Ukraina)
 • Riiklik Kvalifikatsiooniagentuur (Kiiev, Ukraina)
 • Vloresi Ülikool (Vlore, Albaania)
 • Shkodres Luigj Gurakuqi Ülikool (Shkodre, Albaania)
 • Ülikoolieelse Hariduse Kvaliteedi Tagamise Agentuur (Tirana, Albaania)
 • Vahemere Ülikooli Podgorica Erakool (Podgorica, Montenegro)
 • Montenegro Ülikool (Podgorica, Montenegro)
 • Montenegro Kõrghariduse Kvaliteedi Tagamise Agentuur (Podgorica, Montenegro).

CRED4TEACH-i KOORDINAATOR

Bielefieldi Rakenduskõrgkool (Bielefeld, Saksamaa) 

 

CRED4TEACH-i kestus: 1. juuni, 2023 – 31. mai, 2026 (36 kuud)

Määratud toetus: 700 193,00 EUR

Rahastamisprogramm: Kõrghariduse suutlikkuse tõstmine, Euroopa Liit

 

Rahastab Euroopa Liit. Avaldatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autorite omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu ega Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti. Ei Euroopa Liit ega Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA) ei saa nende eest vastutada.