Rezime projekta

MOOC –  bazni mikro – krediti za profesionalni razvoj profesora i profesorki na univerzitetskom nivou (CRED4TEACH)

ZAŠTO CRED4TEACH?

Projekat CRED4TEACH je odgovor na potrebe visokoobrazovnih institucija u Albaniji, Crnoj Gori i Ukrajini za kvalitetnim, odgovornim, inkluzivnim, fleksibilnim obukama baziranim na različitim kompetencijama za profesore svih nivoa (bečelor, master) kao i u svim sektorima obrazovanja. Rješenje koje nudi ovaj projekat je osnivanje različitih MOOC (Massive Open Online Course) kratkih programa obuke, tzv. mikro-kompetencija, kako bi osoblje u nastavi u ciljnim državama imalo bolje prilike za dalji profesionalni razvoj.

CILJEVI CRED4TEACH-A

 • Da unaprijedi vještine razvoja i sprovođenja MOOC mikro-kompetencija;
 • Da razvije i uvede u nacionalne i institucionalne pravne okvire za sprovođenje i prepoznavanje baznih mikro-kompetencija;
 • Da napravi, sprovede i prepozna 11 pilot programa MOOC mikro-kompetencija;
 • Da ohrabri šire prihvatanje i usvajanje mikro-kompetencija za profesionalni razvoj profesora i drugih ciljnih grupa.

OČEKIVANI ISHODI CRED4TEACH-A

 • 46 profesora i članova administracije univerziteta iz Albanije, Crne Gore i Ukrajine će proći usavršavanje za dizajn MOOC mikro – kompetencija;
 • 11 MOOC mikro – kompetencija, od kojih će svaki nositi od 4 do 6 ECTS kredita, gdje će proći obuku najmanje 220 profesora polaznika iz Albanije, Crne Gore i Ukrajine;
 • 3 nacionalne i 8 institucionalnih pravnih okvira za kreiranje i prepoznavanje mikro-kompetencija za profesore;
 • 3 nacionalna plana za usvajanje mikro-kompetencija.

CRED4TEACH KONZORCIJUM

Konzorcijum CRED4TEACH projekta se sastoji od 15 institucija iz 7 zemalja – Albanija, Estonija, Njemačka, Crna Gora, Portugal, Turska i Ukrajina

 • Fachhochschule des Mittelstands (Bielefeld, Njemačka)
 • Universidade Aberta (Lisabon, Portugal)
 • Tallinn University (Talin, Estonija)
 • Anadolu University (Eskisehir, Turska)
 • Ukrainian Engineering Pedagogics Academy (Harkiv, Ukrajina)
 • Cherkasy State Technological University (Čerkasi, Ukrajina)
 • Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University (Melitopolj, Ukrajina)
 • Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University (Drogobič, Ukrajina)
 • National Qualifications Agency (Kijev,Ukrajina)
 • Universitetit te Vlores (Valona, Albanija)
 • Universeti Shkodres Luigj Gurakuqi (Skadar, Albanija)
 • Agjencia e Sigurimit te Cilesise se Arsimit Parauniversitar (Tirana, Albanija)
 • Univerzitet Mediteran Podgorica (UM, Podgorica, Crna Gora)
 • Univerzitet Crne Gore Podgorica (UCG, Podgorica, Crna Gora)
 • Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja (AKOKVO, Podgorica, Crna Gora).

KOORDINATOR CRED4TEACH PROJEKTA

Fachhochschule des Mittelstands (Bielefeld, Njemačka) 

 

Trajanje CRED4TEACH projekta: 1. Jun, 2023 – 31. Maj, 2026 (36 mjeseci)

Ukupna vrijednost projekta: 700,193.00 EUR

Program: Capacity Building for Higher Education, EU

 

Finansirano od strane Evropske unije. Mišljenja koja su ovdje iskazana pripadaju isključivo autorima i ne odražavaju mišljenja Evropske unije ili Evropske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Evropska unija ni Evropska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu ne mogu biti odgovorna za njih.